Automatická kresba jako cesta...

Co vás čeká:
• naladění se na své pocity
• naladění se na svou intuici
• vyjádření se prostřednictvím výtvarných médií
• uvědomění si emočních bariér
• chuť ke změně – pochopení, pojmenování, odstranění bloků
• tvoření změn v bezpečném a příjemném prostředí
• otevřenost sama k osbě a ostatním účastníkům kurzu
• připravená témata týkající se všech účastníků kurzu
• vyzkoušíte kresbu pastelkami, suchým pastelem, malbu akrylem
• zjistíte jak míchání barev uklidňuje mysl a jak na vás každá barva působí jinou silou a energií
• domů odcházíte se zkušeností a schopnosti automatickou kresbu používat bez lektorky na harmonizování témat, která chcete měnit
• automatickou kresbu budete umět po kurzu použít na diagnostikování, při léčení psychosomatických potíží,harmonizování osob a prostoru, harmonizování vztahů


Host Iva Nováková 
- koučka, terapeutka a nebojím se říci šamanka - člověk, který stojí pevně nohama na zemi a skvěle ovládá práci s energií. 


Na kurz přináší 
ochutnávku Konstelačních her
 - konstelace ukazují naše vnitřní obrazy, pocity a přesvědčení, které ovlivňují náš život. Nahlédnutí, prožití, uvědomění si a přijetí toho, co v nás působí, bývá léčivé a přináší úlevu.V konstelacích můžeme pracovat s jakýmkoliv tématem. 
Ochutnávku Kvantové techniky- kvantování - je „práce“ s informacemi v kvantovém (energetickém) poli člověka. Tato technika může pomoci řešit nejen zdravotní, psychické, vztahové záležitosti, a to jak na vědomé, tak na podvědomé úrovni.
Termíny konání:
26.1. - 27.1.2019Kurzy probíhají na adrese:
Pohanka - jídelna zdraví, 
Třída Míru 2670, Pardubice

Čas konání:
9:00 - 17:00, druhý den: 9:00 - 15:00

Kurzovné:
2.200 Kč/os.


Přihlášení na kurz:
1. zašlete vyplněnou přihlášku
2. emailem obdržíte potvrzení přihlášky a informace k platbě
3. po úhradě kurzovného je vaše místo na kurzu rezervované
4. 7 dní před kurzem obdržíte podrobné informace ke kurzu


Platba kurzovného:
Umělecké kurzy můžete uhradit bezhotovostním převodem na bú.: 2600827609/2010.

!!!Důležité!!!
Při platbě do poznámek uveďte: Příjmení – název kurzu. Přihláška je platná po úhradě kurzovného.
Přihláška na kurz

Jméno, příjmení
Telefon
Email
Poznámka
Název kurzu
Termín konání
Odeslat

Adresa

Pohanka - jídelna zdraví, Třída Míru 2670, Pardubice

Telefon

+420 737 303 725

Facebook

Malířka Vladi Skřivánková

at.school.pardubice